กราบ ‘พระบรมธาตุไชยา’

วัดพระบรมธาตุไชยา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วัดพระบรมธาตุไชยา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ไปถึงอำเภอไชยา ถ้าไม่ได้ไปกราบพระบรมธาตุไชยา ก็ดูเสมือนว่าไปไม่ถึง เช่นเดียวกับที่ใครไปเยือนนครศรีธรรมราชแล้วไม่ได้ไปสักการะเจดีย์พระบรมธาตุ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งพระธาตุสำคัญของชาวใต้ ก็เปรียบได้ว่าเพียงผ่านจังหวัดนี้ไปเท่านั้น ความสำคัญของพระบรมธาตุไชยา นอกจากเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว เจดีย์พระบรมธาตุไชยายังเป็นเจดีเดี่ยวองค์เดียวที่สร้างในรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบศรีวิชัยที่คงสภาพสมบูรณ์ที่สุด สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 1200-1500 ซึ่งเป็นช่วงที่เมืองไชยารุ่งเรืองอย่างยิ่ง ต่อมาได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ในสมัยรัชกาลที่ 5 และรัชกาลปัจจุบัน เพื่อให้ดำรงอยู่เป็นปูชนียสถานสำคัญของชาติสืบไปอีกนานเท่านาน

 ช่วงเวลาที่ดีที่สุด:ไปกราบพระบรมธาตุไชยาได้ทั้งปี ถ้าไปตรงกับวันออกพรรษา จะได้ร่วมงานบุญชักพระอำเภอไชยา ซึ่งเป็นงานสำคัญงานหนึ่งของสุราษฎร์ธานี

 ขอบคุณข้อมูลจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
รวมรวมบทความท่องเที่ยว โดย www.unseentourthailand.com  เว็บไซต์รวมแหล่งท่องเที่ยว Unseen ในประเทศไทย


Comments

comments