ก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีก นายดำเสนา สาขา ๒

ก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีก นายดำาเสนา

ก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีก นายดำาเสนา

รสชาติจี๊ดจ๊๊าดถือว่่าเป็็นเอกลักษณ์์ก๋วยเตีี๋ยวไก่ฉีกต้มยำร้า้านนี้ ชนิดไม่่ต้้องปรุงให้้เสียเวลา รสชาติพอดีมีเปรี้ยวหวานเผ็ด น้ำคลุกคลิกกลิ่นกระเทียมเจียวโชยแตะจมูก หมดชามแรกเป็น็นต้องสั่งชามสองต่อชามสาม
 

ท่า่นใดกลัวเผ็ดสั่งไม่ยำก็ไม่ผิดกติกาใดๆ นอกจากก๋๋วยเตี๋ยวไก่่ยังเลือกได้ทั้งเนืื้อล้้วน หรือติดหนัง ยัง
มีก๋วยเตีี๋ยวหมูให้ได้สั่งกินกัน ทีี่นีี่ อร่่อย ประหยัด จริงๆ

 เมนูอร่อย  ก๋วยเตี๋ยวไก่ 10 บาท  ก๋วยเตี๋ยวหมู 10 บาท
ข้อไก่หม้อดิน 20 บาท

 นายดำาเสนา สาขา๒
ค.๖๘ ถ.บางเฮียน ต.หอรัตนชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
โทร.0๘ ๖๓๗๘ ๓๒๙0
เปิดเวลา 0๙.00-๒๑.00 น.ทุกวัน
ร้า้้นอยู่่ตรงซอยบัวหวาน ถามใครๆ รู้จักดีมีทีี่จอดรถหน้า้ร้า้น
 
  ขอบคุณข้อมูลจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
รวมรวมบทความท่องเที่ยว โดย www.unseentourthailand.com  เว็บไซต์รวมแหล่งท่องเที่ยว Unseen ในประเทศไทย


Comments

comments