คลองบางกอกน้อย

สุรพล เศวตเศรนี
ผู้ว่าการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย


“ ผมเป็นเด็กฝั่งธนฯ โตมากับแม่น้ำจึงซึมซับวิถีชีวิตชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำ ทุกครั้งที่ได้ล่องคลองบางกอกน้อยไปตามคลองซอยต่างๆ ได้เห็นบ้านริมน้ำ สวนกล้วยไม้ วัดวาอาราม เรือขายของและวิถีชุมชนที่ยังคงสภาพเดิมก็จะมีความสุขมาก และความสุขนี้นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศก็สามารถสัมผัสได้ เมื่อมาท่องเที่ยวที่นี่ ”

 

 

 คลองบางกอกน้อยเริ่มต้นตั้งแต่แม่น้ำเจ้าพระยาทางเหนือของสถานีรถไฟธนบุรีไหลขึ้นไปบรรจบคลองชักพระ (คลองบางขุนศรี) และ คลองลัดบางกรวย ตรงข้าม วัดสุวรรณคีรี มีความกว้างมากถึง 40 เมตร และยาว 3.3 กิโลเมตร…แต่เดิมเคยเป็นส่วนหนึ่งของ แม่น้ำเจ้าพระยา จนกระทั่งสมเด็จพระไชยราชาธิราชแห่งกรุงศรีอยุธยา ได้ทรงโปรดฯ ให้ขุดคลองลัดแม่น้ำขึ้นจากปากคลองบางกอกน้อยไปยังปากคลองบางกอกใหญ่ ซึ่งช่วยย่นระยะทางได้ถึง 1 วัน ต่อมากระแสน้ำส่วนใหญ่ได้ไหลเข้าสู่คลองลัดทำให้คลองกว้างขึ้นเรื่อยๆ กลายเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาสายใหม่ ส่วนแม่น้ำสายเดิมแคบลงกลายเป็นคลองบางกอกน้อย คลองชักพระ และคลองบางกอกใหญ่แทน

ปัจจุบันคลองบางกอกน้อยใช้สัญจรและท่องเที่ยว เพราะตลอดสองฝั่งคลองเรียงรายอยู่ด้วยภาพวิถีชีวิตไทย เด็กเล่นน้ำยามเย็น ชาวบ้านนั่งรับลมที่ศาลาหน้าบ้าน มีเรือไม้โบราณทรงยุโรปแล่นผ่านฉากหลังเป็นบ้านทรงไทย จึงไม่น่าแปลกใจแต่อย่างไรที่สายน้ำแห่งนี้ มักจะมีนักท่องเที่ยวทั้งไทยและเทศเวียนวนมาเยือนเพื่อสัมผัสบรรยากาศร่มเย็นริมน้ำ แล้วชักชวนกันชื่นชมความงดงามของเรือพระที่นั่งที่อู่เรือพระราชพิธี พบเจอความวิจิตรของภาพฝาผนังที่วัดสุวรรณาราม แวะสักการะเจ้าแม่กวนอิม ทำบุญให้อาหารปลาสวาย ชื่นชมตำหนักแดง ขึ้นบกไปเที่ยวตลาดน้ำตลิ่งชัน รับประทานอาหารมื้อเที่ยงล้อมวงบนแพริมน้ำ ลงเรือต่อไปดูพระอุโบสถลอยน้ำกับหน้าบันกระจกสีที่วัดพิกุลทอง ก่อนจะเข้าชมพระอุโบสถเรือสำเภาสมัยสุโขทัยที่วัดชะลอ

คลองบางกอกน้อย : ใช้เป็นเส้นทางร่วมในงานชักพระ วัดนางชี ซึ่งมีขึ้นในวันแรม 2 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี โดยชักแห่ไปทางน้ำ ผ่านคลองชักพระ คลองบางกอกน้อย แล้ววกลงมาตามคลองบางกอกใหญ่กลับไปยังวัดนางชีตามเดิม

สถานที่สำคัญริมคลองบางกอกน้อย : วัดสุวรรณาราม วัดศรีสุดาราม วัดนายโรง วัดใหม่ยายแป้น วัดภาวนาภิรตาราม วัดสุวรรณคีรี วัดเชิงเลน วัดระฆัง พิพิธภัณฑ์เรือพระราชพิธี

 

 

 

 

  

 

 

 

สถานที่ : คลองบางกอกน้อย
ที่ตั้ง : แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานครการเดินทาง : มีเรือจากท่าช้าง เส้นทางบางกอกน้อย-บางใหญ่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที)
เวลาเปิดทำการ : เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 6.30-21.00 น.Comments

comments