ตลาดสามย่าน

โดย: โอปอล์ – ปาณิสรา พิมพ์ปรุ
“โอปอล์ ชอบมาเดินที่ตลาดสามย่านตั้งแต่สมัยเรียนนิเทศจุฬาฯ ชอบกินอาหารแถวนี้ มีอาหารให้เลือกมากมาย พอกินเสร็จก็จะเดินมาเรื่อยๆ เดินมาสยาม เพื่อมาอัพเดตแฟชั่นใหม่ๆ ไม่ให้ตกเทรนต์ ให้รู้ว่ามีอะไรใหม่ๆ บ้าง โอปอล์ประทับใจสามย่านมากๆ จน มาเปิดร้านกาแฟชื่อ “มงคล” อยู่ที่นี่เลยค่ะ ใครที่นิยมของกินของอร่อย ลองมาหากินแถวนี้ได้ ถูกใจแน่นอน”

 

ตลาดสามย่าน ตั้งอยู่ในที่ดินของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริเวณจุฬาลงกรณ์ซอย 15 ตรงข้ามโรงภาพยนตร์สามย่านรามา (เดิม) (ช่วงต่อหัวมุมถนนพระราม 4 และถนนพญาไท) มีบริเวณที่ดินประมาณ 2.92 ไร่ เป็นอาคารที่ก่อสร้างมาพร้อมการทำสัญญาบูรณะปรับปรุง เขตอาคารพาณิชย์ ซึ่งบริษัทวังใหม่ จำกัด เป็นดำเนินการก่อสร้าง และเริ่มเป็นกิจการรตลาดเอกชน ใช้ชื่อว่า “ตลาดสามย่าน” มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2508 ต่อมามอบให้ฝ่ายบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเป็นผู้บริหารจัดการ


 
โดยมีวัตถุประสงค์พัฒนาให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า และสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่ดีแก่ชุมชน ดังนั้นฝ่ายทรัพย์สินจึงกำหนดแผนงานปรับปรุงอาคารตลาดสามย่าน โดยพัฒนาให้เป็นตลาดที่คงการบริการแก่ชุมชนในระดับเดิม แต่มีระบบสาธารณูปโภคที่ดี มีมาตรการทางความสะอาดเป็นสำคัญ การจัดแผงต้องโปร่ง ไม่แออัด เช่นที่เป็นอยู่เดิม เพื่อพัฒนาให้เป็นตลาดตัวอย่างสมกับที่เป็นตลาดที่อยู่เคียงข้างเขตการศึกษา เริ่มดำเนินการด้วยการศึกษาและวิจัยของคณะอาจารย์ เมื่อได้ข้อมูลแล้วจึงเริ่มออกแบบปรับปรุงโดยคงสภาพโครงสร้างเดิมแต่ปรับปรุงด้านสถาปัตยกรรม การจัดแผงภายใน และเน้นหนักเครื่องระบบสาธารณูปโภค การปรับปรุงเริ่มเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ.2530 และเสร็จสมบูรณ์เดือนธันวาคม พ.ศ.2530 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคารและถนนโดนรอบทั้งสิน 3,841,953.5 บาท

ตลาดสามย่าน (ใหม่) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตระหนักถึงความสำคัญของตลาดสดสามย่าน ที่มีความจำเป็นกับวีถีชีวิตคนไทยที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้อยู่คู่กับชุมชนมหาวิทยาลัย และชุมชนบริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัยจึงได้ดำเนินการย้ายตลาดเดิม ซึ่งมีสภาพไม่เอื่ออำนวยต่อการปรับเปลี่ยนรูปแบบและพัฒนาตลาดให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งมีการปรับเปลี่ยนอย่างมากและได้ก่อสร้างตลาดสามย่านแห่งใหม่บริเวณระหว่างซอยจุฬาฯ   32  และ   34  ซึ่งมีพื้นที่ขนาดใหญ่และเหมาะสมกว่า อีกทั้งไกล้กับศูนย์รวมส่วนราชการ  หน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย   และอาคารจามจุรี 9 ซึ่งเป็นอาคารจอดรถรอบรับรถได้ 800 กว่าคัน เป็นการเอื้ออำนวยความสะดวกต่อผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี ภายใต้แนวคิดหลักต้องการเป็นตัวอย่างตลาดสดที่ดีมีคุณภาพมาตรฐานสูง ทั้งยังเป็นการอนุรักษ์วิถีชุมชนของ นิสิต คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย ประชาชนทั่วไป และธำรงไว้ซึ่งความมีชื่อเสียงของตลาดแห่งนี้ให้อยู่คู่จุฬาฯ ต่อไป

สถานที่ : ตลาดสามย่าน
ที่ตั้ง : อาคารตลาดสามย่าน เลขที่ 6 ซอยจุฬาฯ 9 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 02-215-3662, 02-215-4664
การเดินทาง : รถโดยสารประจำทางสาย 4, 16, 45, 46, 47, 50, 67, 109, 141, 162, 163, 177 และ 507
เวลาเปิดทำการ : เปิดบริการทุกวัน ชั้น 1 เปิดเวลา 05.00-17.00 น. ชั้น 2
                    เปิดเวลา 05.00-24.00 น.
ที่จอดรถ : บริการอาคารจอดรถ ณ อาคารจามจุรี 9


Comments

comments