ตามหานกเงือก ในป่าปลายขวานทอง

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ฮาลา- บาลา

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

สำหรับนักแรมทางธรรมชาติแล้ว ป่าดิบชื้นแน่นทึบในแผ่นดินปลายขวานทอง ซึ่งอยู่ในเขตจังหวัดยะลาและนราธิวาส(พื้นที่ไม่ได้ยาวต่อเนื่องกัน) ที่ได้รับประกาศจัดตั้งให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา คือผืนป่าที่พวกเขารู้ว่ามากมายไปด้วยสรรพชีวิตที่น่าสนใจ แต่สำหรับการเดินทางไปเยือนนั้น สามารถเข้าไปได้เฉพาะในส่วนของป่าบาลา จังหวัดนราธิวาส เท่านั้น เส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติระยะสั้นใกล้กับหน่วยพิทักษ์ป่า ภูเขาทอง ซึ่งเป็นหน่วยย่อยของเขตฯ อุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นไม้ใหญ่ที่เรือนยอดแน่นทึบอยู่ชิดติดกัน มองเผินๆ คล้ายดอกกะหล่ำที่เบียดแน่นเป็นช่ออวบ ในเส้นทางเดินนี้ นอกจากพรรณไม้ใหญ่ เช่น ต้นสมพง ต้นยวน ต้นสยา ฯลฯ แล้ว ยังมีโอกาสได้เห็นนกเงือกซึ่งมักทำรังอยู่บนต้นสยา การตามหานกเงือกในป่าผืนนี้นับว่าไม่เป็นเรื่องยากจนเกินไป เพราะในป่าบาลามีนกหายากชนิดนี้อาศัยอยู่ถึง 9 จาก 12 ชนิดของนกเงือกที่พบในเมืองไทย เช่น นกเงือกหัวแรด นกเงือกหัวหงอก นกเงือกกรามช้าง เป็นต้น

ช่วงเวลาที่ดีที่สุด: เดินป่าตามหานกเงือกได้สะดวกที่สุดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน


Comments

comments