ตื่นตากับความงามของ ‘วังยะหริ่ง’

วังยะหริ่ง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

เมื่อก้าวผ่านพ้นเขตรั้วของวังยะหริ่งเข้าไป ไม่มีใครไม่สะดุดตากับเรือนไม้กึ่งปูนสีเขียวนวลตาหลังใหญ่ ซึ่งงดงามวิจิตรด้วยลวดลายสลักเสลาไม้ดูอ่อนช้อยที่หน้าบัน ตามแนวชายคา แนวระเบียง เชิงบันได ฯลฯ อันบ่งบอกถึงฝีมือบรรจงสร้างของช่างสมัยปลายรัชกาลที่ 5 ผู้เสกสรรค์ให้เรือนสองชั้นที่มีรูปแบบผสมผสานระหว่างศิลปะสถาปัตยกรรมแบบยุโรปและชวา เป็นสิ่งปลูกสร้างโดดเด่นที่สุดในเมืองเก่าแห่งนี้ วังยะหริ่งสร้างเมื่อ พ.ศ. 2438 โดยพระยาพิพิธเสนามาตยธิบดีศรีสุรสงคราม

ความสำคัญนอกเหนือจากความงดงามคือเป็น 1 ใน 7 ของวังที่กระจายอยู่ใน 7 หัวเมือง (ปัตตานี ยะหริ่ง สายบุรี หนองจิก รามัน ระแงะ และยะลา) ซึ่งปัจจุบันวังยะหริ่งเป็นวังที่ยังคงความสมบูรณ์และสวยงามที่สุด

ช่วงเวลาที่ดีที่สุด:
เข้าชมความวิจิตรงดงามของวังยะหริ่งได้ทั้งปี

ขอบคุณข้อมูลจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
รวมรวมบทความท่องเที่ยว โดย www.unseentourthailand.com  เว็บไซต์รวมแหล่งท่องเที่ยว Unseen ในประเทศไทย


Comments

comments