มิวเซียมสยาม ตอน ทำนาหน้ามิวเซียม

 ทำนาใครว่ายาก จริงๆ แล้วแสนสนุกและได้ความรู้กับอาชีพเก่าแก่ของบรรพบุรุษไทย ที่คนรุ่นใหม่ควรศึกษา กว่าจะได้ข้าวแต่ละเมล็ด เขาทำกันยังไง ไม่ลองไม่รู้ ลองทำดูแล้วจะรู้ว่าเป็นยังไง กิจกรรมนี้มีถึงวันที่ 25 กันยายน 2554นี้นะ


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 มิวเซียมสยาม (Museum Siam)
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
เลขที่ 4 ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

เวลาให้บริการ:
วันอังคาร – อาทิตย์ เวลา 10.00 – 18.00 น. (หยุดวันจันทร์)
โทรศัพท์ 02 225 2777 โทรสาร 02 225 2775
http://www.museumsiam.com

 


Comments

comments