ร่วมงานบุญ ‘แห่ผ้าขึ้นธาตุ’

อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

 พระบรมธาตุเจดีย์ที่ประดิษฐานอยู่ภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดสำคัญกลางเมืองนครศรีธรรมราช นับเป็นปูชนียสถานที่สำคัญที่สุดของภาคใต้ โดยเป็น1 ใน 2 ของพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ที่พุทธศาสนิกชนให้ความเคารพศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง องค์พระบรมธาตุเจดีย์ซึ่งเป็นทรงระฆังคว่ำหรือทรงโอคว่ำ มีปล้องไฉน 52 ปล้อง ดังที่ปรากฏตระหง่านอยู่ทุกวันนี้นั้น เป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมทรงลังกา ซึ่งบูรณะจากพระบรมธาตุเจดีย์องค์เดิมที่เป็นทรงสาญจี อย่างไรก็ตาม พระบรมธาตุเจดีย์นี้ก็เป็นที่เคารพอย่างยิ่งยวดสำหรับชาวใต้มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

โดยจะมีประเพณีบูชาอันเป็นหนึ่งเดียวของนครศรีธรรมราช คือ งานแห่ผ้าขึ้นธาตุ จัดขึ้นในวันมาฆบูชาและวันวิสาขบูชาของทุกปี ในงานนี้พุทธศาสนิกชนจะร่วมใจกันแห่ผ้าผืนยาวนับร้อยหลาไปพันโอบรอบฐานพระบรมธาตุเจดีย์ ด้วยความเชื่อว่าเป็นการบูชาที่ใกล้ชิดองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สุดเท่าที่ปุถุชนคนธรรมดาจะทำได้ในวันนั้น ภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจึงคลาคล่ำไปด้วยพุทธศาสนิกชนที่หลั่งไหลมาร่วมงานบุญอย่างหนาแน่นยิ่งกว่าวันใดๆ

ช่วงเวลาที่ดีที่สุด: ไปกราบพระบรมธาตุได้ทั้งปี แต่ถ้าไปในช่วงวันมาฆบูชาและวันวิสาขบูชา จะได้ร่วมงานบุญแห่ผ้าขึ้นธาตุ ซึ่งเป็นงานสำคัญของนครศรีธรรมราช

 

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
รวมรวมบทความท่องเที่ยว โดย www.unseentourthailand.com  เว็บไซต์รวมแหล่งท่องเที่ยว Unseen ในประเทศไทย 


Comments

comments