ร้านแม่่ชั้น

 

ด้้วยสโลแกน ราคายุติธรรม คุณภาพมาตรฐาน พร้อมโชว์์ธงฟ้า้ราคาประหยัดไว้้ประจำร้า้น กลายเป็นจุดสนใจให้นักชิมเข้า้แถวมากินกันไม่่ขาดสาย ไม่่เพียงถูกแต่่อร่่อย ที่นี่ี่เน้นก๋วยเตีี๋ยวลูกชิ้นปลากรายเนื้อปลากรายเบอร์์ 1 เกรดเอ ทำาเองกับมือ เนืื้อนุ่ม เหนียว เด้ง อร่่อยลิ้น บรรยากาศร้านแสนจะธรรมดา แต่่รสชาติไม่่ธรรมดา ใครไปใครมาได้ชิมคงต้องมีโอกาสแวะมารอบ 2 ถึงรอบ 3 หรืออาจกลายเป็นลูกค้าประจำได้ เปิดร้อนตั้งแต่เวลา 0๖.๕0-๑๗.00 น.ทุกวัน พิสูจนความอร่อยริมถนนสายอู่ทอง จอดได้สองฝั่ง

เมนูอร่อย
ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา ๒๕-๓0 บาท
ก๋วยเตี๋ยวเรือ หมู เนื้อ ๑๕-๒0 บาท
ก๋วยเตี๋ยวเรือ หมูตุ๋น ๒0 บาท
ก๋วยเตี๋ยว หมู ต้มยำ ๒0 บาท

แม่่ชั้น
๒/๑๔ ม.๕ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
โทร.0๘ ๙๒๓๗ ๒๒๔๙

 


Comments

comments