ล่องเรือดูหิ่งห้อย…ใน ‘คลองร้อยสาย’

คลองร้อยสาย

คลองในบางแม่น้ำตาปี อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ความสงบเงียบและบรรยากาศเรียบง่ายของชุมชนริมน้ำที่ร่มรื่นเรียงรายด้วยป่าจากและต้นลำพู ในบริเวณที่เรียกกันว่า คลองร้อยสาย ซึ่งแยกย่อยออกจากแม่น้ำตาปี คือเสน่ห์น่ารักที่สร้างความประทับใจให้นักเดินทางมาแล้วมากมาย โดย พาหนะที่นำพาไปพบบรรยากาศเช่นนั้นคือเรือลำน้อยที่ลัดเลาะซอกซอนเข้าสู่ชุมชนได้ใกล้ชิดทั้งกลางวันและกลางคืน ความพิเศษที่สุดอยู่ตรงช่วงเวลาหัวค่ำ เมื่อคลองร้อยสายถูกทาบทาด้วยความมืดมิดของราตรีกาล เพราะในห้วงยามนั้น แสงวับวาวของหิ่งห้อยก็จะพริบพราวอยู่ที่ต้นลำพูและดงจากอย่างงดงาม ราวกับแมลงตัวน้อยกำลังแสดงแสงสี ให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมอยู่บนเรือล่องคลองอย่างไรอย่างนั้นเลยทีเดียว

ช่วงเวลาที่ดีที่สุด: หิ่งห้อยมีมากในช่วงฤดูฝน ประมาณเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม การไปชมหิ่งห้อยควรเลือกช่วงต้นฝนและปลายฝน

 


Comments

comments