ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน จ.ฉะเชิงเทรา

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร เส้นทางตามรอยพระบาทใกล้กรุง ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา สัมผัสวิถีชีวิตเรียบง่าย พอเพียง ตามแนวคิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เข้าเยี่ยมชมฟรี มีรถรางพาชมสำหรับหมู่คณะ

29

“ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ”
เป็นศูนย์ศึกษาและพัฒนาด้านการเกษตรกรรม และงานศิลปาชีพ แก่เกษตรกร และประชาชนทั่วไปที่สนใจ วิถีเกษตรพอเพียง ตามทฤษฎีของพ่อ

30

เริ่มในปี พ.ศ. 2522 มีราษฎรได้น้อมเกล้าฯ ถวายที่ดิน เพื่อสร้างพระตำหนัก แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทำเป็นศูนย์ศึกษาพัฒนาด้านการเกษตร เพื่อให้ราษฎรได้รับประโยชน์จากที่ดิน และทรงมอบที่ดินพระราชทานให้ด้วย รวมเนื้อที่ทั้งหมด 1,895 ไร่

5

เพื่อเป็นศูนย์ฝึกอบรม และศึกษาเชิงวิชาการ เพื่อพัฒนาการเกษตร และอาชีพให้กับเกษตรกรในภาคตะวันออก

14

ทรงเปลี่ยนจากพื้นที่เสื่อมโทรม ให้กลายเป็นศูนย์การเรียนรู้ และสวนเกษตร ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันธุ์ไม้ และปศุสัตว์

4

ดั่งที่พระราชดำรัส ความว่า “ชาวบ้านมีความสุข เราก็สุข สำคัญปลายทาง คือ ประชาชน จะได้รับประโยชน์ ที่เมื่อก่อนปลูกมันสำปะหลัง ยังไม่ขึ้นเลย เดี๋ยวนี้ดีขึ้น เปลี่ยนแปลงไปมาก”

18

ทรงมุ่งหวังให้ศูนย์ฯ ทำหน้าที่เสมือน “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต” และเป็นศูนย์รวมการพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จ คือ เป็นทั้งศูนย์วิทยาการ และพักผ่อนหย่อนใจในคราวเดียวกัน

16

อีกทั้งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร แบบไปเช้าเย็นกลับ อยู่ใกล้กรุงเทพฯ จึงเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจในวันหยุด ที่ประชาชนสนใจเข้าเยี่ยมชม และศึกษาเรียนรู้

21

และมีรถรางนำเที่ยวแบบหมู่คณะ โดยติดต่อขอใช้บริการได้ทุกวัน รวมทั้งวันเสาร์-อาทิตย์
รถ 1 คัน นั่งได้ 30 คน ค่าบริการรถรางนำเที่ยว คันละ 300 บาท มีวิทยากรบรรยาย

1

19

พาชมพื้นที่ทรงงาน ต้นไม้ใหญ่ที่ทรงปลูก บรรยากาศร่มรื่น เย็นสบาย และมีสระน้ำขนาดใหญ่

24

ชม “พระตำหนักสามจั่ว” หรือ “บ้านสามจั่ว”
บ้านพักรับรอง เป็นบ้านไม้ 2 ชั้น ยกพื้นสูง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ ในการก่อสร้าง ทั้งยังทรงออกแบบด้วยพระองค์เอง

10

“ต้นไม้ทรงปลูก”
ทรงปลูกโพศรีมหาโพธิ์ ณ สวนป่าสมุนไพรเขาหินซ้อน เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2523

11

“บ้านของพ่อ”

15

“พิพิธภัณฑ์ดิน”
เป็นสถานที่สำหรับเรียนรู้เรื่องดิน การสำรวจ การจำแนกดิน เพื่อใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

8

ชม “กวางฟอลโลว์” ในพื้นที่ปศุสัตว์ ภายในศูนย์ฯ

2 3

“สะพานแขวน”
แลนด์มาร์คของศูนย์ฯ นักท่องเที่ยวสามารถเดินเล่น ถ่ายภาพได้ตามอัธยาศัย

20

“ต้นเตยเปียก”
มีแปลงปลูกเตยเปียกเพื่อการอนุรักษ์และขยายพันธุ์ เพื่อไม่ให้สูญหายไปจากประเทศไทย ต้นขนาดใหญ่ มีลำต้นสูงถึง 3 เมตร

28

วัน-เวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
สามารถเข้ามาเที่ยวชมได้เอง (เจ้าหน้าที่หยุด)

(ไม่เสียค่าบริการในการเข้าเยี่ยมชม)

7

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
โทร. 038-599105-6, 038-554982-3
www.khaohinsorn.com

9

ขอขอบคุณ ผู้สนับสนุนทริป Unseen Tour Thailand
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. กลุ่มสารสนเทศการตลาด
เส้นทางท่องเที่ยวตามรอยพระบาท

Comments

comments