หย่อนความคิดถึงลง “ตู้ไปรษณีย์ยักษ์”

หย่อนความคิดถึงลง “ตู้ไปรษณีย์ยักษ์”
 
อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

 ความคิดถึงจะทวีคุณค่ามากขึ้นเมื่อผ่านกาลเวลาแห่งการบ่มเพาะ เช่น การส่งผ่านทางจดหมายหรือไปรษณียบัตร แทนการคลิกทันใจผ่านแป้นคอมพิวเตอร์หรือปุ่มโทรศัพท์ อีกทั้งความรู้สึกของการระลึกถึงกันยังถูกถ่ายทอดลงสู่แผ่นกระดาษเล็กๆ ทว่ามากความทรงจำในวันที่หยิบมาสัมผัสและคิดถึงความคิดถึงนั้นอีกครั้ง และถ้าคุณไปเยือนเบตง การส่งข้อความถึงใครสักคนโดยหย่อนลงตู้ไปรษณีย์ยักษ์ อันเป็นดั่งสัญลักษณ์ของจังหวัดยะลา ก็น่าจะเป็นความทรงจำที่ดี ตู้ไปรษณีย์รูปทรงกระบอก สีแดงสด สูงถึง 320 เซนติเมตร สร้างขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2467 ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 ทั้งเพื่อรองรับจดหมายและเพื่อกระจายข่าวสารถึงชาวเมืองเบตงผ่านวิทยุที่ฝังอยู่ตรงส่วนบนของตู้ ซึ่งทุกวันนี้ตู้สีแดงกลางเมืองเบตงตรงสี่แยกหอนาฬิกา ยังคงทำหน้าที่รับจดหมายและไปรษณียบัตรเพื่อส่งสู่คนไกลอีกปลายทางหนึ่งเฉกเช่นวันวาน

ช่วงเวลาที่ดีที่สุด: เที่ยวเบตงได้ทั้งปี หย่อนความคิดถึงได้ทุกเวลา
Comments

comments