เกาะรอก มนต์เสน่ห์หาดทราย เกาะแฝดกลางทะเล

หากจะตามหาเกาะแฝดกลางทะเลเคียงคู่อยู่ด้วยกันราวกับเกาะพี่เกาะน้อง หมู่เกาะรอกคือเกาะเพียงไม่กี่แห่งในประเทศไทยที่มีลักษณะเช่นว่านั้น ด้วยรูปลักษณ์ของเกาะที่มีขนาดใกล้เคียงกันและตั้งอยู่เคียงคู่กันมีเพียงร่องน้ำลึกตรงกลางช่องเขาขาดเป็นร่องแบ่งเกาะสองเกาะนี้ออกจากกันคือเกาะรอกในอยู่ทางทิศใต้ และเกาะรอกนอกอยู่ทางทิศเหนือ ทั้งสองเกาะนี้จะมีหาดขาวท่ามกลางเวิ้งน้ำเขียวใสเป็นมรกตอยู่ทางด้านตะวันออกของทั้งสองเกาะซึ่งปรากฏเห็นเป็นปะการังยาวเหยียดอยู่โดยรอบและเหมาะเป็นแหล่งดำน้ำลึกที่สวยงามแห่งหนึ่งในทะเลอันดามัน นอกจากนี้ในช่วงกลางฤดูฝนที่ตกหนักบางปีก็จะได้เห็นน้ำตกลงเลซึ่งเป็นน้ำตกขนาดเล็กตกจากหน้าผาลงสู่ทะเลทางด้านทิศเหนือของเกาะรอกนอกมีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย

– ฤดูกาลท่องเที่ยว : ปลายเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนเมษายน เป็นฤดูที่ดีที่สุด
– เวลาที่ดีที่สุด : ช่วงเวลาราว 8.00 น ถึง 15.00 น.
– การเดินทาง : จากเกาะลันตามีเรือโดยสารไปเกาะรอกคนละ1,000 บาทให้บริการเฉพาะฤดูท่องเที่ยวเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายน


Comments

comments