เที่ยวเมืองนคร ชมหนังตะลุง จ.นครศรีธรรมราช

“นครศรีธรรมราช” แปลว่า “นครอันงามสง่าแห่งพระราชาผู้ทรงธรรม” ที่ควรมาเยือนสักครั้งในชีวิต นมัสการพระบรมธาตุเจดีย์ เสริมบารมี ตามรอยเส้นทางกินรี ที่บ้านหนังตะลุงสุชาติ ทรัพย์สิน ศิลปินแห่งชาติ ที่มีตัวหนังมากมาย และเก่าแก่กว่า 200 ปี ชมการแสดงหนังตะลุงที่หาชมได้ยาก

post2

“นครศรีธรรมราช” เป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมงดงาม ผู้คนมีฝีมือในงานศิลปะหลายด้าน สะท้อนออกมาทั้ง สถาปัตยกรรม หัตถกรรม และงานแสดง เช่น หนังตะลุง ซึ่งมีเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่น

22

“บ้านหนังตะลุง สุชาติ ทรัพย์สิน”

ตั้งอยู่บนถนนศรีธรรมโศก ซอย 3 บริเวณบ้านจัดเป็นพิพิธภัณฑ์หนังตะลุง

33

ได้รับรางวัลอุตสาหรรมท่องเที่ยว (รางวัลกินรี) จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

– รางวัลดีเด่น ประเภทแหล่งท่องเที่ยว วัฒนธรรม และโบราณสถาน ปี พ.ศ. 2539
– รางวัลยอดเยี่ยม แหล่งท่องเที่ยวนันทนาการเพื่อการเรียนรู้ ปี พ.ศ. 2553

31

เป็นบ้านของ “นายสุชาติ ทรัพย์สิน” ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (การแสดงพื้นบ้าน) ปี พ.ศ. 2549 บุคคลดีเด่นทางวัฒนธรรม สาขาการช่างฝีมือ (หัตถกรรมพื้นบ้าน: แกะหนังตะลุง) ปี พ.ศ. 2531 และได้รับรางวัลครูศิลป์ของแผ่นดิน จากศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

34

การได้ถวายการแสดงหนังตะลุงต่อหน้าพระพักตร์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อปี พ.ศ. 2528 ทำให้ นายสุชาติ นายหนังตะลุงแห่งเมืองนคร ตัดสินใจเปิดบ้านของตนเป็นพิพิธภัณฑ์ในปีเดียวกัน เพื่อมุ่งหวังที่จะรักษามรดกวัฒนธรรมของเมืองไว้นานเท่านาน

40

นายหนังสุชาติ นอกจากเล่นหนังตะลุงได้สนุกถูกใจคนดูแล้ว ยังเป็นช่างแกะตัวหนัง และสะสมตัวหนังไว้มากมาย

24

เมื่อก้าวเข้าสู่พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านหนังตะลุง จะพบอาคารที่มีการสาธิตการแกะตัวหนังตะลุงให้ชมกัน

28

และจัดแสดงตัวหนังตะลุงประเภทต่างๆ เช่น ตัวหนังมุสลิม ตัวหนังอีสาน และหนังตะลุงจากประเทศอื่นๆ เช่น จีน อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ตุรกี ฯลฯ มีจุดเด่น คือ ตัวหนังตะลุงเก่าแก่ อายุกว่า 200 ปี

29

เครื่องดนตรีหนังตะลุงโบราณ

25

จัดแสดงเครื่องมือเครื่องใช้ทางการเกษตร และวิถีชีวิตของชาวนครฯ ในอดีต

38

มีเวทีแสดงหนังตะลุงครบวงจร จุผู้ชมได้ไม่น้อยกว่า 100 คน

39

จำหน่ายสินค้าที่ระลึก เช่น เสื้อยืดลายหนังตะลุง ตัวหนัง ฯลฯ

32

เปิดทุกวัน เวลา 08.00-17.00 น.
ค่าชมการแสดง คนละ 50 บาท

41

ติดต่อสอบถาม

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านหนังตะลุง สุชาติ ทรัพย์สิน
6 ถ.ศรีธรรมโศก ซอย 3 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร. 075-346-394

27

ตามรอยธรรม ในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ที่ “พระบรมธาตุเจดีย์” ใน วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

52

ถือเป็นมรดกธรรมสำคัญที่สุด บนคาบสมุทรแห่งเอเชียอาคเนย์ ตามตำนานเล่าว่า พระบรมธาตุเจดีย์แห่งนี้ ประดิษฐาน ณ หาดทรายแก้ว มาหลังจากพุทธกาลไม่นาน ผ่านการสืบสานบูรณะปฏิสังขรณ์ สืบมานับพันปี

2

ขณะนี้กำลังบูรณะองค์พระบรมธาตุเจดีย์ เริ่มตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2559-2560 เนื่องจากมีความชำรุดทรุดโทรม และเตรียมความพร้อมในการนำเสนอ สู่การขึ้นบัญชี เป็นมรดกโลกของ Unesco

12

ภายในพระบรมธาตุเจดีย์ ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ กรมศิลปากร ได้บูรณะปลียอดเป็นทองคำ โดยใช้ทองคำเนื้อสิบหุ้มโดยรอบ ในปี พ.ศ.2538

20

ภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ประกอบด้วยสถานธรรม “ให้เรียนรู้และบูชา” เก็บโบราณวัตถุล้ำค่าแห่งวัฒนธรรม ไว้มากมายหลายจุดด้วยกัน ดังเช่น

3

ศรีธรรมราชพิพิธภัณฑสถาน 1 ตั้งอยู่ภายใน “พระวิหารเขียน”

เป็นวิหารหลัก มีพระประธานปูนปั้นปางมารวิชัย ศิลปะสมัยอู่ทอง มีพุทธลักษณะงดงาม

4

เก็บรักษาและจัดแสดงเครื่องพุทธบูชา โบราณศิลปวัตถุที่ผู้คนนำมาถวายเป็นจำนวนมาก อาทิ พระพุทธรูปทองคำ, ต้นไม้เงิน ต้นไม้ทอง นานาเครื่องบูชา เครื่องถนิมพิมพาภรณ์ และของใช้มีค่า

11

เงินตรา ธนบัตรเก่าแก่หายาก ตลอดจนเงินตราจากนานาประเทศ

7

พระทรงเครื่อง เจ้าพระยานครพัฒน์

9

ศรีธรรมราชพิพิธภัณฑสถาน 2 เป็นพิพิธภัณฑ์ส่วนขยาย ตั้งอยู่ภายใน “พระวิหารโพธิ์ลังกา”

13

มี “พระศรีมหาโพธิ์จากกรุงอนุราธปุระ” ที่เก่าแก่ที่สุดต้นหนึ่ง ในคาบสมุทรและประเทศไทย

14

ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ (ปางปรินิพพาน) เป็นปูนปั้นลงรักปิดทองล่องชาด ศิลปะอยุธยาตอนปลาย ฝ่าพระบาททั้งสองข้างสลักลายมงคล 108

16

ตามพุทธประวัติอินเดียโบราณ พระพุทธรูปปางไสยาสน์ หมายถึง ปางปรินิพพาน ปัจจุบันพุทธศาสนานิกายเถรวาท หมายถึง การนอนในอิริยาบถเข้าสมาธิ

15

รวบรวมพระพุทธรูปเก่าแก่โบราณ โดยเฉพาะพระพุทธรูปสกุลช่างนครศรีธรรมราช

6

ต้นไม้เงินต้นไม้ทองขนาดใหญ่ เครื่องใช้ของเจ้าพระยานคร พระพุทธรูปสมัยทวารวดีศรีวิชัย สุโขทัย และอยุธยา

8

โบราณศิลปวัตถุ และเครื่องบูชาพระบรมธาตุจำนวนมาก ตลอดจนเทวรูป ศิลาจารึกโบราณ

17

“วิหารพระแอด” หรือ วิหารพระมหากัจจายนะ

คำว่า “แอด” เป็นภาษาท้องถิ่น หมายถึง พระอ้วน หรือ พระมหากัจจายนะ มหาเถระ สาวกที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่า เลิศกว่าภิกษุทั้งหลาย

19

เล่ากันว่า…หากใครปวดเมื่อย ปวดเอว ปวดหลัง ให้นำไม้ไปค้ำยันที่ด้านหลังองค์พระ อาการปวดก็จะหายไปอย่างน่าอัศจรรย์

จึงมีการสร้างแท่น ที่ด้านหลังองค์พระ สำหรับผู้ที่นำไม้ มาค้ำยันแผ่นหลัง แก้อาการปวดเมื่อย ซึ่งมักเกิดกับคนอ้วน

18

สำหรับผู้ไม่มีบุตร นิยมมาขอลูกกับท่านได้ ได้ผลไปหลายราย ดังนั้น ในวิหารพระแอด จึงเต็มไปด้วยรูปภาพเด็กน่ารักๆ ที่พ่อ-แม่นำมาถวายท่าน เมื่อได้ลูกสมใจ

21

“มณฑปพระพุทธบาท”

เป็นมณฑปศิลปะลังกา เชื่อว่ามีมาแต่เดิม แต่รอยพระพุทธบาทองค์ปัจจุบัน สร้างในปี พ.ศ.2450 ด้านล่างมีคูหาวิหารจำลองประดิษฐาน “พระบุญมาก”

1

เจดีย์หมู่หน้าประตู “เหมรังสี”

สันนิษฐานว่า อาจเป็นรูปแบบขององค์พระบรมธาตุเจดีย์ดั้งเดิม สมัยศรีวิชัย ที่สร้างไว้เมื่อครั้งมีการบูรณปฏิสังขรณ์ก่อสร้างใหม่ตามแบบลังกา จากรูปแบบปราสาทย่อมุม มาเป็นรูปทรงปัจจุบัน

นอกจากนี้ภายในวัด ยังมี พระเจดีย์ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ต้นสาละอินเดีย อนุสาวรีย์พระมหากษัตริย์ และพระวิหารต่างๆ อีกมากมาย ให้สักการะ

47

ร้านอาหารแนะนำ

“ร้านขนมจีนเมืองคอน”
มาเที่ยวเมืองนครศรีธรรมราช ต้องไม่พลาดกิน “ขนมจีนเมืองคอน” และ “มังคุดคัด” ของกินขึ้นชื่อ อยู่ใกล้ๆ กับวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

50

48

 

ร้านเปิดมานานกว่า 30 ปีแล้ว จึงรับประกันความอร่อย ด้วยน้ำยากะทิ น้ำยาป่า น้ำพริก และแกงไตปลา รสเด็ด ขนมจีนเส้นสดทำเองวันต่อวัน

51

“มังคุดคัด” ของกินเล่นเมืองคอน ที่ต้องลองชิมดู เป็นมังคุดห่ามๆ นำมาล้างน้ำปูนใสจนหมดยาง เป็นสีขาวสวย นำมาเสียบไม้เหมือนลูกชิ้น รสชาติหวาน กรอบ อร่อย กินได้ทั้งเนื้อและเมล็ด

45

“ขนมจำปาดะทอด”
จำปาดะ เป็นผลไม้เฉพาะถิ่นภาคใต้ รูปร่างคล้ายขนุนขนาดเล็ก แต่มีสีเหลืองเข้ม และกลิ่นหอมกว่า นำมาชุบแป้งทอดทำคล้ายกับกล้วยทอด รสชาติอร่อย หวาน หอม

46

“เม็ดหัวครกฉาบน้ำตาล”

ภาคใต้เรียก “เม็ดมะม่วงหิมพานต์” ว่า “เม็ดหัวครก” เป็นขนมพื้นบ้านภาคใต้หาทานยาก ใช้เม็ดมะม่วงหิมพานต์ฉาบกับน้ำตาล แล้วมาวางเรียงบนใบมะม่วงหิมพานต์ น่าทาน

42

ที่พักแนะนำ

“โรงแรม บ้าน ณ คอน”
ห้องพักในบรรยากาศสวนสวยรายล้อม ในคอนเซ็ป “บ้านและสวน”เขียวชอุ่ม เจริญตาเจริญใจ กลางเมืองนครศรีธรรมราช ในราคาย่อมเยาเป็นกันเอง

44

เป็นห้องพักชั้นเดียว แบ่งเป็นโซน กั้นกลางด้วยพื้นที่สีเขียว ของต้นไม้ ดอกไม้ประดับที่สวยงาม

43

ภายในห้องพัก จัดเป็นสวนเล็กๆ ตรงระเบียงห้อง กั้นด้วยประตูบานกระจกใสแจ๋ว ทำให้รู้สึกสดชื่น เมื่อเข้ามาพัก บรรยากาศอบอุ่น เหมือนอยู่บ้านตัวเอง

ติดต่อสอบถาม

โรงแรม บ้าน ณ คอน
ปากซอยสารีบุตร 2 (ซอย 44) ถนนพัฒนาคูขวาง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร. 075-344-083

35

ขอขอบคุณ ผู้สนับสนุนทริป Unseen Tour Thailand
โครงการ Chill Out Thailand2 ตามรอยรางวัลกินรี
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. กลุ่มสารสนเทศการตลาด

Comments

comments