เยี่ยม ‘บ้านหนังตะลุง’ ที่เมืองคอน

อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช

เยี่ยม ‘บ้านหนังตะลุง’ ที่เมืองคอน

หนังตะลุงคือศิลปะการแสดงที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้ นอกเหนือจากการแสดง “ตัวหนัง” ก็นับเป็นงานศิลปหัตถกรรมที่น่าสนใจควบคู่กัน ซึ่งที่บ้านของคุณสุชาติ ทรัพย์สิน นายหนังตะลุงที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งของภาคใต้ ได้รวมความเป็นที่สุดของศิลปะแดนใต้ไว้ด้วยการจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์หนังตะลุง หรือ บ้านหนังตะลุง อย่างมีชีวิตชีวา

นอกจากพิพิธภัณฑ์หนังตะลุงจะเป็นที่รวบรวมตัวหนังมากมาย ซึ่งมีจุดเด่นอยู่ที่ตัวหนังเก่าแก่ อายุกว่า 200 ปี และตัวหนังจากประเทศต่างๆ แล้ว ยังมีการสาธิตการแกะตัวหนังและการเชิดหนังตะลุงให้ดูกันอย่างสนุกสนานครึกครื้น สมกับการเป็นเจ้าของรางวัลยอดเยี่ยมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (ไทยแลนด์ทัวริสซึ่ม อวอร์ด) หรือรางวัลกินรี ประจำปี 2539 ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มอบให้อย่างเต็มใจ

ช่วงเวลาที่ดีที่สุด: เข้าชมพิพิธภัณฑ์ได้ตลอดทั้งปี แต่ถ้าไปในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม จะได้ลิ้มรส มังคุดคัด ซึ่งเป็นของกินหนึ่งเดียวของเมืองคอน ที่มีขายตามร้านอาหารและในตลาดใหญ่ๆ ของเมือง

 


Comments

comments