เยือน ‘คีรีวง’ ชมชีวิตท่ามกลางสวนสมรม

อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

เยือน ‘คีรีวง’ ชมชีวิตท่ามกลางสวนสมรม

บ้านคีรีวงนับเป็นอีกหนึ่งสุดยอดแหล่งท่องเที่ยวในเมืองคอน ไม่ใช่เป็นเพียงเพราะว่าหมู่บ้านเชิงเขาหลวงแห่งนี้ได้รับรางวัล
ยอดเยี่ยมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (ไทยแลนด์ทัวริสซึ่ม อวอร์ด) หรือรางวัลกินรี จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
ทว่าเป็นเพราะหมู่บ้านเก่าแก่นี้ยืนหยัดและมั่นคงในวิถีชีวิตชาวสวนที่พึ่งพิงอาศัยธรรมชาติด้วยความเข้าใจตลอดมา
คนคีรีวงเติบโตร่วมกับผืนป่า ขุนเขา มาอย่างรู้รักษ์ธรรมชาติ โดยไม่จำเป็นให้ใครต้องมาบอกกล่าว นอกเหนือจากสวนสมรม
ที่พวกเขาปลูกผลไม้ร่วมในพื้นที่ป่าโดยไม่ตัดถางต้นไม้สักต้น

ชาวบ้านยังนำวัตถุดิบจากธรรมชาติมาประดิษฐ์ดัดแปลงเป็นของที่ระลึกมากคุณค่า เช่น ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ สบู่-แชมพู
ทำจากเปลือกมังคุด ฯลฯ และในอนาคต คีรีวงกำลังจะได้รับการประกาศให้เป็นชุมชนที่มีอากาศบริสุทธิ์แห่งหนึ่งของโลกอีกด้วย

ช่วงเวลาที่ดีที่สุด: กรกฎาคม-กันยายน เป็นช่วงที่ผลไม้ออกผลดกดื่น


Comments

comments