เส้นทางน้ำพุร้อน

เชียงใหม่ – แจ้ซ้อน – ลำปาง

พระธาตุลำปางหลวง พระธาตุประจำปีฉลู ชมปรากฎการณ์ภาพพระธาตุกลับหัวอันงดงาม ภายในซุ้มพระพุทธบาท และสิ่งน่าสนใจอื่นๆ เช่น กุฎิพระแก้ว วิหารพระเจ้าศิลา ทุกปีจะมีงานนมัสการพระแก้วดอนเต้าในวันเพ็ญเดือน 12

 

ดู เชียงใหม่ – แจ้ซ้อน – ลำปาง ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

บ่อน้ำร้อนแจ้ซ้อน เป็นแหล่งน้ำพุร้อน 9 บ่อ ในฤดูหนาวจะมีไอน้ำลอยกรุ่นขึ้นมาจำนวนมาก นักท่องเที่ยวนิยมนำใช่มาแช่ให้สุก นอกจากนี้ยังมีแอ่งน้ำอุ่น เกิดจากการผสมของน้ำพุร้อนกับน้ำเย็นที่มาจากน้ำตกแจ้ซ้อนอุณภูมิเหมาะสมสำหรับการแช่อาบ มีห้องอาบน้ำแร่ทั้งแบบห้องรวม แบบตักอาบ และบ่อสำหรับแช่อาบกลางแจ้งไว้บริการ

 ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย
ห่างจากตัวเมืองลำปาง 24 กิโลเมตร ริมถนนหมายเลข 11 (สายลำปาง – เชียงใหม่) ภายในศูนย์ฯ มีกิจกรรมมากมาย เช่น ชมการแสดงความสามารถ การอาบน้ำช้าง บริการนั่งช้างชมสวนป่า และยังเป็นที่ตั้งของสถาบันคชบาลแห่งชาติและโรงพยาบาลช้างอีกด้วย

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์การพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ เพื่อศึกษาด้านการพัฒนาป่าไม้และด้านการเกษตร ที่เหมาะกับบริเวณต้นน้ำลำธารของภาคเหนือ ในศูนย์ฯ แห่งนี้ประกอบด้วยงานศึกษาและพัฒนาแหล่งน้ำ ปศุสัตว์และโคนม ประมง งานปลูกหญ้าแฝก และการดำเนินงานหมู่บ้านรอบบริเวณศูนย์ฯ ห้วยฮ่องไคร้ นับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และศึกษาเกี่ยวกับนิเวศวิทยาได้เป็นอย่างดี


Comments

comments