เส้นทางมนต์เสน่ห์ลับแล

พิษณุโลก – อุตรดิตถ์

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำแคว กลางเมืองพิษณุโลก เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธชินราช พระพุทธรูปคู่เมืองพิษณุโลก ซึ่งมีพุทธลักษณะงดงามที่สุดองค์หนึ่งในประเทศไทย

 
ดู พิษณุโลก – อุตรดิตถ์ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า


Comments

comments