เส้นทางมรดกโลก

สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย – กำแพงเพชร

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อยู่ห่างจากตัวเมืองราว 12 กิโลเมตร เป็นกลุ่มโบราณสถานของอดีตราชธานีไทยที่มีความเจริญรุ่งเรือง ซึ่งยังปรากฏสถานที่สำคัญให้เห็น ไม่ว่าจะเป็นพระราชวัง ศาสนสถานกำแพงเมือง และวัดสำคัญอีกหลายแห่งเป็นแหล่งค้นคว้าทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของไทย

 
ดู สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย – กำแพงเพชร ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ห่างจากตัวเมืองกำแพงเพชรประมาณ 5 กิโลเมตร เป็นกลุ่มโบราณสถานเมืองเก่า ศิลปะร่วมสมัยสุโขทัยและอยุธยา ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกร่วมกับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและศรีสัชนาลัย ซึ่งมีวัดพระแก้ว อารามหลวงที่ใหญ่ที่สุดของอุทยานฯ กำแพงเพชร และวัดช้างล้อมเป็นสถานที่เด่น


Comments

comments