เส้นทางล้านนาตะวันออก

น่าน – แพร่

อุทยานแห่งชาติศรีน่าน มีผาชู้เป็นไฮไลท์ ซึ่งเป็นจุดชมทะเลหมอกอันงดงาม เมื่อหมอกจางลงจะมองเห็นลำน้ำน่านทอดตัวคดเคี้ยวอยู่ที่ปลายผืนป่าและเป็นจุดชมพระอาทิตย์ ตกที่สวยงาม เป็นที่ตั้งที่ทำการอุทยานแห่งชาติศรีน่าน และเป็นจุดที่ตั้งของสายธงชาติที่ยาวที่สุดในประเทศไทย

 

ดู น่าน – แพร่ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

 

พระธาตุช่อแฮ พระธาตุประจำตัวคนเกิดปีขาล อยู่ห่างจากตัวเมือง 9 กิโลเมตร เป็นปูชนียสถานคู่เมืองแพร่ ในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปีจะมีงานนมัสการพระธาตุอย่างยิ่งใหญ่

 วนอุทยานแพะเมืองผี ห่างจากตัวเมือง 18 กิโลเมตร ประติมากรรมธรรมชาติขนาดใหญ่ รูปร่างแปลกตา บนเนื้อที่ 500 ไร่ 


Comments

comments