เส้นทางเที่ยวเมืองน่าน

น่าน

วัดภูมินทร์ ตั้งอยู่ในบริเวณช่วงเมืองน่าน เป็นวัดสำคัญที่สร้างด้วยศิลปะไทลื้อมีจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงามหาดูได้ยาก อยู่ภายในพระอุโบสถ เล่าถึงเรื่องราววิถีชีวิตชาวน่านในอดีตไว้อย่างน่าสนใจ


ดู น่าน ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

 

พระธาตุแช่แห้ง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่านเป็นปูชนียสถานคู่เมืองมากว่า 600 ปี ตามความเชื่อของล้านนาเป็นพระธาตุประจำตัวผู้เกิดปีเถาะ


Comments

comments