เส้นทางแห่งขุนเขา

เชียงใหม่ – ปาย – แม่ฮ่องสอน – แม่สะเรียง

นมัสการพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองอันเก่าแก่ ใจกลางเมืองแม่ฮ่องสอน วัดนี้มีงานเทศกาลประจำปีหลายงาน โดยเฉพาะงานประเพณีออกพรรษาไทยใหญ่หรืองานปอยเหลินสิบเอ็ด (งานแห่จองพารา) มีการแห่จองพารา (ปราสาทแห่จำลอง) ไปตามถนนสายต่าง ๆ งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อรับเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ การตักบาตรเทโวโรหนะบริเวณวัดพระธาตุดอยกองมู ในเดือนพฤศจิกายนช่วงงานประเพณีลอยกระทงจะมีงานนมัสการพระธาตุดอยกองมู มีกิจกรรมการแสดงจ๊าดไต (ลิเกไทยใหญ่) สรงน้ำพระธาตุดอยกองมู ลอยกระทงสวรรค์ตามความเชื่อของชาวไทยใหญ่

  


ดู เชียงใหม่ – ปาย – แม่ฮ่องสอน – แม่สะเรียง ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

ทุ่งดอกบัวตองดอยแม่อูคอ ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือนธันวาคมทั่วทั้งดอยแม่อูคอแห่งอำเภอขุนยวม จะถูกปกคลุมไปด้วยดอกบัวตองสีเหลืองอร่ามบนความสูงกว่า 1,000  เมตร แวดล้อมด้วยหุบเขาและวิวทิวทัศน์อันสวยงามท่ามกลางอากาศหนาวเย็น และทุกปีจะมีงานเทศกาลดอกบัวตองบาสมีการละเล่นชมวัฒนธรรมประเพณีของชาวไตและชาวไทยภูเขา


Comments

comments