ใช้ชีวิตเรียบง่าย บน ‘เกาะยาวน้อย’

 อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา

เกาะยาวน้อย จ.พังงา

 เกาะยาวน้อยที่ทอดตัวเป็นแนวยาวอยู่กลางทะเลอันดามัน โดยมีโค้งแผ่นดินของจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่

โอบรับไว้ถึงสามด้าน นับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่โด่งดังเป็นอันดับต้นๆ ของพังงา ไม่ใช่เพราะถูกรายล้อมด้วยทะเลสวย ทว่าเป็นเพราะบนเกาะสงบงามอันเป็นถิ่นฐานของชาวมุสลิมมายาวนานกว่าร้อยปีนี้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อันดับต้นๆ ของเมืองไทย ซึ่งได้รับรางวัลจาก ททท. และหน่วยงานอื่นๆ มาแล้วมากมาย

 สิ่งที่น่าชื่นชมคือการร่วมมือร่วมใจของชาวเกาะยาว ที่รวมตัวกันวางระบบจัดการการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ ซึ่งได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับกันในระดับประเทศ นอกจากนักท่องเที่ยวจะได้พักอย่างอบอุ่น ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย สบายๆ แล้ว ยังได้เลือกออกไปเรียนรู้วิถีชีวิตของผู้คนบนเกาะยาว ไม่ว่าจะเป็นการทำนา ทำสวนยาง ออกเรือไปดูการวางอวน กู้อวน ฯลฯ อย่างใกล้ชิดอีกด้วย

 ช่วงเวลาที่ดีที่สุด: เดือนพฤศจิกายน-เมษายน เป็นช่วงเวลาเหมาะที่สุดสำหรับการไปพักแบบโฮมสเตย์บนเกาะยาวน้อย
Comments

comments