ไปดูเรือนยอดป่าดิบที่ “ทุ่งค่าย”

เรือนยอดป่าดิบ ที่ทุ่งค่าย

สวนพฤกษศาสตร์ ภาคใต้ (ทุ่งค่าย) อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

สุดยอดเส้นทางศึกษาธรรมชาติหนึ่งเดียวของเมืองไทยคือเส้นทางสะพานไม้ที่เชื่อมต่อระหว่าง 7 หอสูงเทียมยอดไม้ บนความสูง 10-22 เมตร ความยาว 245 เมตร ซึ่งนำพาคนรักธรรมชาติไปชื่นชมผืนป่าจากที่สูงในมุมมอง ของนก หลังจากได้อิ่มตาอิ่มใจกับความแน่นทึบเขียวครึ้มของป่าถิ่นใต้ในมุมมองพิเศษแล้ว เมื่อก้าวลงสู่พื้นเบื้องล่าง ยังมีพรรณไม้ถิ่นใต้มากกว่า 2,000 ชนิด บางชนิดพบได้ในภาคใต้เท่านั้น เช่น ปาล์มเจ้าเมืองตรัง ปาล์มหลังขาว ปาล์มพระราหู ปาล์มช้างร้องไห้ ฯลฯ จัดแสดงเป็นหมวดหมู่ มีป้ายชื่อชนิดและคำอธิบายสั้นๆ อ่านเพลินและได้ความรู้ไปพร้อมๆ กัน

ช่วงเวลาที่ดีที่สุด: น่าเดินชมที่สุดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม


Comments

comments