ไปปฏิบัติธรรมที่ ‘สวนโมกข์’

อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สวนโมกข์ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 กล่าวได้ว่าการเดินทางที่ดีที่สุด ในเส้นทางที่ชัดเจนและนำมาซึ่งผลบุญ คือการพาชีวิตไปสู่โลกแห่งธรรม ซึ่งสถานที่หนึ่งที่เป็นปลายทางของผู้ที่ต้องการน้อมกายใจไปสู่โลกสงบง่ายงาม คือสวนโมกข์นานาชาติ สถานปฏิบัติธรรมตามรอยบุญท่านพุทธทาสซึ่งอยู่คนละฝั่งถนนกับวัดสวนโมกขพลาราม

ท่ามกลางแวดล้อมของพรรณไม้ใหญ่ให้ร่มเงาร่มรื่นภายในพื้นที่ 200 ไร่ของสวนโมกข์นานาชาติ แบ่งแยกย่อยออกเป็น 3 ส่วน คือ ธรรมาศรมนานาชาติ สำหรับผู้ปฏิบัติธรรมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ธรรมาศรม ธรรมทูต สำหรับพระธรรมทูตชาวต่างชาติ และธรรมาศรม ธรรมมาตา สำหรับผู้ปฏิบัติธรรมผู้หญิงโดยเฉพาะ

หากต้องการก้าวเข้าไปปฏิบัติและศึกษาธรรมตามแนวทางของท่านพุทธทาส สวนโมกขพลารามและธรรมทานมูลนิธิได้จัดให้มีการอบรมสมาธิภาวนาแบบอานาปานสติทุกวันที่ 19-27 ของทุกเดือน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.suanmok.com
ช่วงเวลาที่ดีที่สุด:  ทุกวันที่ 19-27 ของทุกเดือน

ขอบคุณข้อมูลจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
รวมรวมบทความท่องเที่ยว โดย www.unseentourthailand.com  เว็บไซต์รวมแหล่งท่องเที่ยว Unseen ในประเทศไทย


Comments

comments