ไปไหว้พระ ใน ‘วัดพิทักษ์แผ่นดินไทย’

วัดชลธาราสิงเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

วัดชลธาราสิงเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

 วัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในปลายรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้กลายเป็นโบราณสถานที่รัฐบาลไทยใช้เป็นเหตุผลอ้างอิงในการปักปันเขตแดน เมื่ออังกฤษพยายามจะรวมพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาส เข้าเป็นแผ่นดินเดียวกับมลายู ซึ่งเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษในขณะนั้น ด้วยการที่วัด ชลธาราสิงเหมีสิ่งก่อสร้างที่มีลักษณะสถาปัตยกรรมไทยอยู่มากมาย รวมทั้งภาพจิตรกรรมฝาผนังแสดงพุทธประวัติและวิถีชีวิตแบบไทย ทำให้อังกฤษยอมรับเหตุผล และใช้แม่น้ำตากใบเป็นเส้นแบ่งเขตแดนไทย-มาเลเซีย นั่นจึงทำให้วัดนี้มีอีกชื่อเรียกหนึ่งว่า ‘วัดพิทักษ์แผ่นดินไทย’
 
ช่วงเวลาที่ดีที่สุด: เข้าไปสักการะได้ตลอดทั้งปี
 

ขอบคุณข้อมูลจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
รวมรวมบทความท่องเที่ยว โดย www.unseentourthailand.com  เว็บไซต์รวมแหล่งท่องเที่ยว Unseen ในประเทศไทย


Comments

comments