‘อาบน้ำแร่ แช่น้ำอุ่น’ ณ ระนอง

‘อาบน้ำแร่ แช่น้ำอุ่น’ ณ ระนอง

สวนรุกขชาติรักษะวาริน อำเภอเมืองฯ จังหวัดระนอง

เพราะระนองตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีแหล่งความร้อนใต้พิภพ จึงไม่น่าแปลกใจที่จังหวัดซึ่งได้รับสมญานาม
ว่า ‘เมืองฝนแปด แดดสี่’ แห่งนี้จะโด่งดังในฐานะดินแดนแห่งน้ำแร่มานานนับร้อยปี ยิ่งไปกว่านั้น
น้ำแร่ร้อนในระนองยังมีคุณภาพดี ติดอันดับ 1 ใน 3 ของโลกอีกด้วย

แหล่งน้ำแร่ร้อนตามธรรมชาติมีอยู่มากมายหลายแห่งได้รับการปรับแต่งภูมิทัศน์ให้สะดวก
ต่อการแช่ขาแช่ตัวเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า โดยบ่อน้ำร้อนที่อยู่คู่ระนองมายาวนานนั้นอยู่ใน
บริเวณสวนรุกขชาติรักษะวาริน หรือที่ชาวเมือง เรียกว่า ‘บ่อน้ำร้อนวัดตโปทาราม’ ซึ่งมี 3 บ่อ
คือ บ่อพ่อ บ่อแม่ และบ่อลูกสาว อุณหภูมิ 63-69 องศาเซลเซียส

ความพิเศษที่สุดของบ่อน้ำร้อนในระนองคือ ที่นี่เป็นแหล่งน้ำร้อนแห่งเดียวในประเทศไทยที่ไม่มีกำมะถัน
เจือปนอยู่เลย นั่นเป็นคำตอบว่า ทำไมเมื่อก้าวเข้าสู่บริเวณบ่อน้ำร้อนแห่งนี้จึงไม่มีกลิ่นก๊าซอบอวล
เหมือนแหล่งน้ำร้อนในจังหวัดอื่น

ช่วงเวลาที่ดีที่สุด: ระนองได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
จึงมีฝนตกเกือบทั้งปี ช่วงที่ปลอดฝนคือกลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึงกลางเดือนพฤษภาคม
Comments

comments