สักการะ ‘พระผุด’ หนึ่งเดียวในเมืองไทย

คลังภาพ

คลังรูปนี้ประกอบด้วย รูป 2

วัดพระทอง อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ความมห … อ่านเพิ่มเติม