เที่ยว ‘ทะเลใน’ ในหมู่เกาะอ่างทอง

ทะเลใน หมู่เกาะอ่างทอง

 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ราวกับเป็นรางวัลของการเดินทางไต่ความสูงขึ้นสู่จุดชมวิว ของเกาะแม่เกาะ ในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง เพราะภาพเบื้องหน้าคือผืนน้ำสีเทอร์คอยส์ที่ถูกโอบล้อมด้วย ขุนเขาสูงชัน กลายเป็นทะเลในขนาดใหญ่กว่า 200 เมตร ซึ่งเกิดจากการยุบตัวของหินปูน ก่อให้เกิดรูปลักษณ์คล้าย ปากปล่องภูเขาที่มีผืนน้ำสีสวยขังอยู่ด้านใน ระดับน้ำของ ทะเลในนี้ขึ้นลงทุกวันไม่ต่างจากทะเลด้านนอก เพราะมี ช่องอุโมงค์ใต้น้ำเป็นทางเชื่อมต่อ นอกจากความมหัศจรรย์ ของธรรมชาติที่สร้างสรรค์ให้เกิดความงดงามผสมผสาน ระหว่างกลุ่มเกาะหินปูนและท้องทะเล เมื่อยืนอยู่บนจุด ชมวิวแล้วมองพ้นทะเลในออกไป ยังจะได้ชื่นชมภาพทะเล กว้างที่ประดับประดาด้วยกลุ่มเกาะหินปูนเป็นหย่อมๆ ได้จนจดเส้นขอบฟ้าไกล

ช่วงเวลาที่ดีที่สุด: ทะเลปลอดคลื่นลม ทะเลในปราศจากฝน ท้องฟ้าสดใส ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน ไปเที่ยว ทะเลใน ช่วงนี้จึงดีที่สุด

 

Comments

comments