โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ จ.สระแก้ว

3

สถานที่ฝึก “กระบือ” หรือ “ควาย” ให้ไถนาเป็น ซึ่งเป็นภาพที่หาชมได้ยากแล้ว ในปัจจุบัน ชมเครื่องมือทำนาสมัยโบราณ ทดลองฝึกไถนา ดำนา เกี่ยวข้าว เรียนรู้วิถีเกษตรพอเพียง ตามรอยพระบาท ชิมกาแฟ “ควายคะนอง” สูตรสมเด็จพระเทพฯ ได้ที่นี่ที่เดียว

1

“โรงเรียนกาสรกสิวิทย์”  เป็นโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
ตั้งอยู่ที่ ต.ศาลาลำดวน อ.เมือง จ.สระแก้ว

34

พร้อมเปิดประตูต้อนรับผู้ที่สนใจ ทั้งบุคคลทั่วไป และเกษตรกร ให้เข้ามาเรียนรู้ และเยี่ยมชม
ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-19.00 น.

39

เป็นโครงการของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนา จัดตั้งเป็นโรงเรียนฝึกกระบือให้ไถนา และสอนเกษตรกรให้ทำงานร่วมกับกระบืออย่างมีความสุข

23

เกษตรกรที่จะรับกระบือ จากโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ ต้องเป็นผู้ที่ตั้งใจในการนำกระบือ ไปใช้ในการเกษตรของตนอย่างจริงจัง โดยเข้ารับการฝึกอบรม และพักอาศัยในโรงเรียน

27

เพื่อเรียนรู้ การเลี้ยง การดูแล การฝึกและควบคุมกระบือ เพื่อใช้ในการเกษตร การจัดการเรื่องหญ้าและอาหารกระบือ การปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ผสมผสาน และการใช้ชีวิตแบบพอเพียง

38

สำหรับใครที่อยากเปลี่ยนบรรยากาศ มาชมวิถีการฝึกกระบือแบบมืออาชีพ การทำเกษตรแบบพอพียง ตามรอยพ่อหลวง ที่นี่เหมาะที่สุดที่จะเข้ามาเรียนรู้

29

ทำให้ได้ฝึกเป็นชาวนา ทดลองไถนากับกระบือด้วยตนเอง สนุก มันส์ ฮา และได้ความรู้ด้วย

2

สิ่งที่หาดูได้ยากได้ปัจจุบัน เช่น การฝึกกระบือไถนา คราด และตีลูกทุบเตรียมดินสำหรับปลูกข้าว สามารถมารับชมได้ที่นี่

28 26

“ฟังบรรยายการเกษตร”
ได้รับความรู้จากวิทยากร ที่เป็นนักวิชาการ และนักปราชญ์ท้องถิ่น ถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ การทำเกษตร ซึ่งจัดอบรมเป็นคอร์ส สามารถลงทะเบียนเรียนได้24 25

“นิทรรศการเครื่องมือการทำนา”
จัดแสดงเครื่องมือและอุปกรณ์ทำนาสมัยโบราณ ตามภูมิปัญญาชาวบ้าน

30 33

“ชมแปลงนาสาธิต”
มีนาดำ 4 แปลง นาหว่าน 4 แปลง การปลูกข้าวโดยไม่ใช้สารเคมี

35 37

“บ้านพักปราชญ์ท้องถิ่น”
แสดงวิถีชีวิตเกษตรกรไทยแต่โบราณ ที่มีความเป็นอยู่เรียบง่าย แบบพอเพียง มีพืชผักสวนครัว เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ ในบริเวณบ้าน มีการทำบ่อก๊าซชีวภาพ สำหรับใช้ในครัวเรือน เพื่อลดการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันลง

18 43

“คอกกระบือ”
เป็นที่พักกระบือ แบ่งเป็น กระบือทรงเลี้ยง กระบือผู้ให้ความรู้ และกระบือที่มาจากธนาคารโคกระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ที่เข้ามาเรียนรู้การทำนาในโรงเรียน

17 20 21

“ร้านขายของที่ระลึก”
เป็นสินค้าน่ารักๆ ของฝาก ของที่ระลึก เป็นรูปน้องควายคะนอง

11 12
“ให้อาหารปลา”
กิจกรรมสนุกสนาน สำหรับทุกคน บริเวณสระน้ำ หลังร้านอาหารควายคะนอง ที่มีปลามากมาย

13

ร้านกาแฟ “ควายคะนอง”
ชิมเครื่องดื่ม สูตรสมเด็จพระเทพฯ 4 เมนู คือ

10

ควายคะนองทุ่ง – เป็นกาแฟรสชาติเข้มข้นมาก มีวิธีดื่มไม่เหมือนกาแฟทั่วไป
ควายเผือก – เป็นกาแฟรสชาติไม่เข้มมาก หวาน มัน ได้อย่างลงตัว
ควายเลี้ยง – เป็นกาแฟโอเลี้ยง รสเข้มข้นลงตัว
ควายช็อก – เครื่องดื่มผสมช็อกโกแลต เข้มข้นหวานมันลงตัว

5

นอกจากนี้ยังมี ขนมไทย และอาหารจานเดียวด้วย บรรยากาศภายในร้านตกแต่งสวยงาม เข้าบรรยากาศท้องทุ่ง ชนบทไทย

7 9

สมูทตี้ “ควายคะนอง”
อีกหนึ่งเมนูคลายร้อน มีมุมนั่งจิบเครื่องดื่มชิลๆ ริมน้ำด้วย

19 22
แวะซื้อ ผัก ผลไม้ พืชผลทางการเกษตร ที่ชาวบ้านนำมาขาย กระจายรายได้สู่ชุมชน

15

สินค้าหัตถกรรม เครื่องจักสาน ก็มีวางจำหน่าย ซื้อเป็นของฝาก ของที่ระลึก

16

ข้าวกล้อง ยี่ห้อ “กาสร” เป็นผลผลิตของทางโรงเรียนกาสรกสิวิทย์

8

เป็นหนึ่งวัน แห่งการเรียนรู้ตามรอยเท้าพ่อ ที่เปี่ยมด้วยความรู้ และความสนุกสนาน เปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ที่เราลืมเลือนไป หรือไม่ค่อยได้เห็นแล้วในปัจจุบัน

32

ติดต่อสอบถาม
โรงเรียนกาสรกสิวิทย์
999 ต.ศาลาลำดวน อ.เมือง จ.สระแก้ว
โทร. 037-244-657
http://kasorn.com/

42

ขอขอบคุณ ผู้สนับสนุนทริป Unseen Tour Thailand
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. กลุ่มสารสนเทศการตลาด
เส้นทางท่องเที่ยวตามรอยพระบาท

 

Comments

comments