วันแห่งพลังดวงอาทิตย์พิศวง ที่ปราสาทหินพนมรุ้ง

ในหนึ่งปีจะมีเพียง 4 วัน เท่านั้นที่
ปราสาทหินพนมรุ้งจะมีตะวันขึ้น
หรือตก ตรงลอดช่องประตูทั้ง 15 ช่อง
ได้ตรงอย่างน่าพิศวง
ปรากฏการณ์แบบนี้ชีวิตหนึ่งต้องไปดู Read More...