อาณาจักรแห่งสีสัน ลานดอกไม้ผาแต้ม

คลังภาพ

คลังรูปนี้ประกอบด้วย รูป 3

บนลานหินทรายผาแต้ม
เมื่อปลายฤดูฝนมาถึง เหนือลานหิน
ที่ชุ่มฉ่ำจะกลับกลายเป็นอาณาจักร
ดอกไม้สีทองละลานตาได้อย่างน่าประหลาด Read More...