ปีนภูดูทะเลดอกไม้ในป่าสน บนภูสอยดาว

คลังภาพ

คลังรูปนี้ประกอบด้วย รูป 3

ป่าสนภูสอยดาวได้ชื่อว่าสวยสุดในเมืองไทย
โดยเฉพาะในช่วงกลางฤดูฝน
ที่ทุ่งดอกหงอนนาคสีม่วงบานสะพรั่งทั้งภู Read More...