เส้นทางมนต์เสน่ห์ลับแล

คลังภาพ

คลังรูปนี้ประกอบด้วย รูป 1

พิษณุโลก – อุตรดิตถ์

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำแคว กลางเมืองพิษณุโลก เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธชินราช พระพุทธรูปคู่เมืองพิษณุโลก ซึ่งมีพุทธลักษณะงดงามที่สุดองค์หนึ่งในประเทศไทย Read More...

เส้นทางเที่ยวเมืองน่าน

คลังภาพ

คลังรูปนี้ประกอบด้วย รูป 3

น่าน

วัดภูมินทร์ ตั้งอยู่ในบริเวณช่วงเมืองน่าน เป็นวัดสำคัญที่สร้างด้วยศิลปะไทลื้อมีจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงามหาดูได้ยาก อยู่ภายในพระอุโบสถ เล่าถึงเรื่องราววิถีชีวิตชาวน่านในอดีตไว้อย่างน่าสนใจ Read More...

เส้นทางเลียบริมโขง

คลังภาพ

คลังรูปนี้ประกอบด้วย รูป 5

เชียงราย – แม่สาย – เชียงของ -ภูชี้ฟ้า -พะเยา

Read More...