ก๋วยเตี๋ยวเรือมหาดไทย

คลังภาพ

คลังรูปนี้ประกอบด้วย รูป 3

จากเรือคุณยายที่มีอายุเก่าแก่กว่า 120 ปี … อ่านเพิ่มเติม

ก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นเจ๊๊พัชร

คลังภาพ

คลังรูปนี้ประกอบด้วย รูป 2

ใครชอบทานก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋น ห้ามพลาดเด็ดข … อ่านเพิ่มเติม

ก๋วยเตี๋ยว “ผักหวาน”

คลังภาพ

คลังรูปนี้ประกอบด้วย รูป 3

ถือว่่าเป็็นเจ้้าแรกและเจ้้าเดียวในอยุธย … อ่านเพิ่มเติม

ก๋วยเตี๋ยวเรือ “คลองสระบัว”

คลังภาพ

คลังรูปนี้ประกอบด้วย รูป 2

  ริมถนนสายอู่่ทอง มีร้้านก๋๋วยเตี๋ … อ่านเพิ่มเติม

ก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีก นายดำเสนา สาขา ๒

คลังภาพ

คลังรูปนี้ประกอบด้วย รูป 3

รสชาติจี๊ดจ๊๊าดถือว่่าเป็็นเอกลักษณ์์ก๋ว … อ่านเพิ่มเติม