บึงสวรรค์ของนกน้ำนับแสนตัว บึงบอระเพ็ด

คลังภาพ

คลังรูปนี้ประกอบด้วย รูป 3

ฤดูหนาวราวเดือนมกราคม บึงบอระเพ็ด คือ แห … อ่านเพิ่มเติม