อลังการมรดกโลก เมืองเก่าอยุธยายามราตรี

คลังภาพ

คลังรูปนี้ประกอบด้วย รูป 3

อยุธยาเมืองมรดกโลก ยามเมื่อแสงแห่งวันสิ้ … อ่านเพิ่มเติม