ชมทะเลหมอก 360 องศา ที่ดอยกาดผี

คลังภาพ

คลังรูปนี้ประกอบด้วย รูป 3

ทะเลหมอกที่ไหนๆ ก็ดูได้เพียง 180 องศา แต … อ่านเพิ่มเติม