ตลาดเก่าอ่างศิลา 133 ปี มีแต่ของอร่อย

คลังภาพ

คลังรูปนี้ประกอบด้วย รูป 42

“ซีฟู้ดมากมาย             หลากหลายความอร่อย

  เรียงร้อยเรื่องราว         บ้านเก่าโบราณ

 ขนมหวานคุณยาย        เรไรโดดเด่น

 เดินเล่นชายทะเล          หลงเสน่ห์วังเก่า         

 มาเที่ยวทุกวันเสาร์        ตลาดเก่าอ่างศิลา”


 

  

Read More...